Makale -Yayınlar

Uluslararası indekslenen hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

1-Ozeren E1, Gurses L1, Sorar M1, Er U2, Önder E1, Arıkök AT1. L’hermitte-Duclos disease in an elderly patient: A case report and review of the literature.Asian J Neurosurg. 2014 Oct-Dec;9(4):246. doi: 10.4103/1793-5482.146666.

2-Ozeren E1, Er U, Güvenç Y, Demirci A, Arıkök AT, Senveli E, Ergün RB. The effect of flurbiprofen on the development of anencephaly in early stage chicken embryos. Br J Neurosurg. 2014 Nov 3:1-7.

Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Özeren E, Seçkin H, Demirci A, Taşkıran N, Fesli R, Bavbek M, Medicine vs Malpractice:

The value of head computed tomography in pre-school pediatric minor head trauma, 15th Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica Congress 6-9 May Antalya Turkey, 2010

Şimşek S, Er U, Özeren E, Bavbek M. Freehand C1 lateral mass screw fixation technique: Our experience. 8th Asian congress of neurological surgeons. Kuala Lumpur, Malezya, 22-24 Nov, 2010

Ulusal Kitaplar veya kitap bölümleri

Omurga ve Omurilik Tümörleri

Editor Sedat Dalbayrak Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu Yayınları No:16 Ankara 2014

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

Türkdemir A H, Özeren E, Kutay V M, Çavuş T, Aysun A, ‘’2002 yılı Trafik Kazalarında 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin Yeri’’ Ankara İl Sağlık Müdürlüğü,112 Acil Sağlık Hizmetleri, Uluslararası Katılımlı 1.Ulusal Afet Tıbbı Kongresi, 2004

Özeren E., Seçkin H., Demirci A.Y., Taşkıran N., Fesli R., Bavbek M., ‘’Pediatrik hafif kafa travmasında bilgisayarlı beyin tomografisi: Tıp pratiğini malpraktis korkusu mu yönetiyor?,’’ 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, Sh. 60, Nisan 2011.

Sorar M., Özışık P., Özeren E.,Demirci A., Önder E., Arıkök A.T., Bavbek M., ‘’İntrakranial lezyonlarda nöroradyolojik tanı ve stereotaktik biyopsi sonuçlarının karşılaştırılması,’’ 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, Sh. 99, Nisan 2011.

Demirci A, Gündüz M, Özeren E, Fesli R, Seçkin H, ‘’Post-travmatik geçici beyin iskemisi nedeni olarak tip 1 glutarik asidüri,’’ 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, Sh. 176, Nisan 2011.

Demirci A, Sorar M, Özeren E, Özışık P, Er U, Bavbek M, ‘’İntrakranial cerrahi planlamasında kraniometrik ve stereotaktik hesaplama sonuçlarının karşılaştırılması,’’ 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirürji Dergisi, Cilt 21, Sh. 272, Nisan 2011.

Sorar M, Özışık P, Özeren E, Er U, Bavbek M. Ventriküloperitoneal şant ameliyatlarında antibiyotik emdirilmiş kateter kullanımı. 25. Türk Nöroşirürji Derneği Kongresi, Türk Nöroşirurji Dergisi, Cilt 21, Sh. 187, Nisan 2011.

Diğer yayınlar

Türkdemir A H, Özeren E,Özürlülerin Sosyodemografik özellikleri Ankara 112 Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi, Ankara 2004

Türkdemir A H, Özeren E,Bebek U, Özürlülerin Doğum Yerlerine Göre Özellikleri, Ankara 112 Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi, Ankara 2004

Türkdemir A H, Özeren E, Özürlülerin Sosyoekonomik Durumları Acil Sağlık Hizmetleri İl Ambulans Servisi, Ankara2004

Kurslar

Alkol ve Alkol Dışı Madde Bağımlılığı 2, 15-17 Ocak, Ankara, 2001

Acil Hekimliği Sertifika Proğramı Temel Eğitim Modülü 18-22 Nisan Ankara, 2005

Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği Travma Resusitasyon Kursu 10-13 Mayıs Ankara, 2005

Resusitasyon Derneği İleri Yaşam Desteği Kursu 7-9 Aralık Ankara, 2006

T.C.Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Çocuklarda İleri Yaşam Desteği Proğramı Uygulayıcı Kursu 8-11 Nisan, 2007

Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu Çocukluk Çağı Travmaları, Vasküler Hastalıkları, Spastisite ve Kraniosinostozis Konulu Pediatrik Nöroşirürji Kursu 2-5 Nisan, Samsun 2009

Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu, Hidrosefali ve Spinal Disrafizm Konulu Pediatrik Nöroşirürji 5. Dönem 1.Kursu 1-4 Nisan, Kocaeli, 2010

Türk Nöroşirürji Derneği Pediatrik Nöroşirürji Öğretim ve Eğitim Grubu, Pediatrik Nöroşirürji Kursu 5.Dönem 2.kurs 31Mart-3 Nisan,Konya, 2011

Türk Nöroşirürji Derneği Cerrahi Nöroanatomi Öğretim ve Eğitim Grubu Kafatabanı ve Basal Sisternaların Endoskopik Cerrahi Anatomisi isimli kursu 17-18 Kasım Ankara 2011

The European Association of Neurosurgical Societies (EANS), Tumour,26 February-1 march Pecs,Hungary 2012

The European Association of Neurosurgical Societies (EANS),Head İnjury and Functional Neurosurgery, 24-28 February Krakow, Poland 2013

Türk Nöroşirürji Derneği ve Periferik Sinir Cerrahisi Dr. Mehmet Zileli İleri Spinal Cerrahi Kursu (13.kurs) 22-24 Kasım, İzmir 2013

Hacettepe University, The Local Ethics Committee For Animal Experiments, Certificate of Laboratory Animal Use (Hacettepe Üniversitesi, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu, Deney Hayvanı Kullanım Sertifikası) Ankara, 2013

The European Association of Neurosurgical Societies (EANS) Spine and peripheral nerves

16-20 February Barcelona,Spain, 2014

The European Association of Neurosurgical Societies (EANS),Vascular Neurosurgery, 25-29 january Uppsala Sweden 2015

Kongre, Sempozyum ve bilimsel toplantılar

Ölüm İncelemeleri ve Otopside Güncel Yenilikler 22 Kasım, Ankara 2001

Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Ulusal Tıbbi NBC Savunması Sempozyumu 15-16 Mayıs Ankara,2003

Afetlerde Sağlık Organizasyonu Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi Eğitimi 29 Mart-2 Nisan, Ankara 2004

Uluslararası Katılımlı 1. Ulusal Afet Tıbbi Kongresi 26-30 Haziran,2004

Türk Nöroşirürji Derneği 23. Bilimsel Kongresi 17-21 Nisan Antalya 2009

Türkiye Bilimler Akademisi 4. Kök Hücre Sempozyumu 26-27 Haziran, Ankara,2009

15th Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica Congress 6-9 May Antalya Turkey, 2010

Türk Nöroşirürji Derneği Nöroonkolojik Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu, Sonbahar Sempozyumu 17-18 Aralık İstanbul,2010

Türk Nöroşirürji Derneği 27. Bilimsel Kongresi 12-16 Nisan Antalya 2013

Yeşim Ateş Ağrı Günleri-2 Algoloji Eğitim Çalışmaları 25-26 Mayıs,Ankara, 2013

Türk Nöroşirürji Derneği Spinal ve Periferik Sinir Cerrahisi Öğretim ve Eğitim Grubu,

Disk Hernilerine Spinal Endoskopik Yaklaşim, 23-24 Ekim Ankara, 2013

Kongre, Sempozyum ve bilimsel toplantılarda konuşmalar

Medicine vs Malpractice:

Özeren E, Seçkin H, Demirci A, Taşkıran N, Fesli R, Bavbek M, The value of head computed tomography in pre-school pediatric minor head trauma, 15th Euroacademia Multidisciplinaria Neurotraumatologica Congress 6-9 May Antalya Turkey, 2010

Pediatrik Hafif Kafa Travmalarında Bilgisayarlı Beyin Tomografisi: Tıp Pratiğini Malpraktis Korkusu mu Yönetiyor?

Ersin Özeren, Hakan Seçkin, Adnan Yalçın Demirci, Niyazi Taşkıran, Ramazan Fesli,Murad Bavbek T.C.S.B. Dışkapı Yıldırm Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi,Ankara